UFC 280 | Oliveira v Makhachev | Sterling v Dillashaw | Sean O’Malley | Abu Dhabi | Day 5

-

UFC 280 | Oliveira v Makhachev | Sterling v Dillashaw | Sean O’Malley | Abu Dhabi | Day 5